افغانیه ادارې سره د اړیکې نیونې لپاره زموږ ځانګړو ارتباطي چینلونو ته ورشئ. پر برېښنالیک، تلیفون، ټولنیزو رسنیو او د لیکلو پیغامونو له لارې اړیکې ټینګې کړئ.

برېښنالیک: info@afghania.net

شمېره: 0202500806