لوستونکي او هغه وګړي چې فکر کوي مالوماتو ته لاسرسۍ ورته مهم دی، باید پرېکړه وکړي چې دقیقو منابعو ته د لاسرسي په موخه خبري توکي وپېري او دقیق تصمیم ونیسي.

د انسان مجلې خپرنیزې تجربې ته په کتو موږ د خپلو خپرونو د ځنډ یوه همېشنۍ ستونزه لرله. د خبر څانګې له پيل سره سم به د دې مسلې د یو متداوم حل په موخه خپل خبري توکي وپلورو. په دې اساس له خپلو لوستونکو، د ټولیزو رسنیو غړو او مشرانو، روشنفکرانو او د پوهنتون استادانو او محصلینو نه غواړو چې د خبر د اخیستنې په کلتور او یو عملي کارکرد پیدا کولو کې مرسته وکړي.

موږ به ډېر ژر خپله سوداګریزه پالیسي او میډیا کېټ له تاسو سره شریک کړو.